De seksuelle rettigheder

Alle mennesker har rettigheder, også børn og unge. Det står skrevet i både Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og i FN’s børnekonvention.

De seksuelle rettigheder er en række rettigheder, som tager udgangspunkt i Verdenserklæringen og Børnekonventionen. De rettigheder er formuleret af en international organisation, der hedder IPPF (eller “International Planned Parenthood Federation”). Den danske organisation Sex & Samfund er medlem af IPPF og arbejder for at fremme viden om de seksuelle rettigheder – blandt andet til børn og unge.

I de seksuelle rettigheder står der blandt andet, at man har ret til at bestemme over sin egen krop, at man har ret til selv at vælge sin kæreste eller den man vil giftes med, at man har ret til selv at bestemme sin seksualitet og ret til et privatliv.

Kender du dine rettigheder?

Det er vigtigt at kende til sine rettigheder, både som barn, ung og voksen. Hvis man kender sine rettigheder, ved man nemlig også bedre, hvornår de ikke bliver respekteret af andre. Og så kan man lettere sige fra eller søge hjælp.

Der er mange, der ikke kender de seksuelle rettigheder og ved hvad de handler om. Hvor mange af rettighederne herunder kender du selv?

Artikel 1: Ret til lighed, lige beskyttelse af loven og frihed fra diskrimination baseret på køn og seksualitet. Det betyder: At unge har ret til ikke at blive diskriminerede pga. deres køn og deres seksualitet, f.eks. ved at andre taler om dem i et nedsættende sprog.

Artikel 2: Ret til medbestemmelse for alle, uanset køn eller seksualitet. Det betyder: At unge har ret til at blive spurgt til råds og blive hørt i forhold til temaer om sundhed og seksualitet.

Artikel 3: Ret til at leve, frihed, personlig sikkerhed og kropslig integritet. Det betyder: At unge har ret til selv at bestemme over deres egen krop og f.eks. til ikke at blive udsat for seksuelle overgreb.

Artikel 4: Ret til privatliv. Det betyder: At unge har ret til at have et privatliv, som deres forældre ikke blander sig i uden væsentlig grund.

Artikel 5: Ret til personlig autonomi og til retslig anerkendelse. Det betyder: At unge har ret til selv at vælge deres seksualitet og til at udforske deres seksualitet. Og at unge har ret til at leve i et samfund, hvor lovene anerkender dem som selvstændige individer.

Artikel 6: Ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Det betyder: At unge har ret til at mene, hvad de vil om sex og seksuelle emner.

Artikel 7: Ret til sundhed og til at nyde godt af fordelene af videnskabelige fremskridt. Det betyder: At unge har ret til rådgivning om prævention og sexsygdomme, og at de f.eks. har ret til at få adgang til de nyeste præventionsformer.

Artikel 8: Ret til uddannelse og information. Det betyder: At unge har ret til at få seksualundervisning i skolen, og at unge har ret til at kunne finde oplysninger om sex, sexsygdomme, prævention, abort mv., f.eks. på nettet.

Artikel 9: Ret til selv at vælge, om man vil indgå ægteskab eller ej, om man vil stifte familie samt ret til at bestemme, om man vil have børn, hvordan, hvornår og med hvem. Det betyder: At unge har ret til selv at vælge, hvem de vil være kærester med eller giftes med, og at unge har ret til at bruge prævention og til at få abort.

Artikel 10: Ret til at staten lever op til sit ansvar. Det betyder: At unge har ret til at leve i et samfund, der anerkender og overholder deres seksuelle rettigheder.

Vil du vide mere om rettigheder?

Læs om FN’s menneskerettighedserklæring på Institut for menneskerettigheders hjemmeside: FN’s menneskerettighedserklæring

Læs om Børnekonventionen på Børnerådets hjemmeside til børn og unge. Her kan du også læse om børns og unges rettigheder generelt: Børnekonventionen.

Hjemmeside på engelsk, hvor du finder erklæringen om de seksuelle rettigheder: Hjemmeside på engelsk, hvor du finder erklæringen om de seksuelle rettigheder.